Zoektocht naar moraal zeer boeiend onderdeel van verhaal

Michiel Mulder is gemeenteraadslid in Amsterdam. Hij heeft al een aantal artikelen en essays over maatschappelijke vraagstukken gepubliceerd. Het ongrijpbare gelijk van John Winkle is zijn eerste literaire roman.

Het verhaal
John Winkle is bezig met een baanbrekend onderzoek. Zijn onderzoek moet uitwijzen waar in de menselijke hersenen zich precies de moraal bevindt. Als de onderzoeksresultaten gunstig zijn, kunnen met deze resultaten potentiele criminelen al heel vroeg in hun leven opgespoord en bijgestuurd worden. In het begin loopt het onderzoek heel goed, maar al gauw krijgt John Winkle tegenslag na tegenslag te verduren. Deze tegenslagen hebben niet alleen met zijn werk, maar ook met zijn priveleven te maken. Zo krijgt hij te maken met een boze proefpersoon die nadelige gevolgen van het onderzoek heeft ondervonden, begint een groep milieuactivisten een protest tegen zijn gebruik van proefdieren, komt zijn dochter ernstig in de problemen en wordt de druk op het presenteren van gunstige resultaten wel heel hoog. John Winkle kan al deze problemen niet meer aan en er dienen zich steeds ernstiger psychische problemen aan.

Lees de hele recensie op Drukinkt