Maatje van Eck

Maatje van Eck werkt voornamelijk met fotografisch materiaal en video. Veel inspiratie vindt zij in natuur en landschap.
Haar filmstijl kun je kenmerken als ‘observerend filmen van de werkelijkheid’.
Bij de documentaires leg ze zich toe op regie, cameravoering, interviews en montage.

Door Maatje van Eck