David Bakker

David Bakker is zelfstandig gevestigd financieel specialist en publicist. Hij bereidt momenteel als gastonderzoeker aan Tilburg University een promotie-onderzoek voor over het politiek-filosofische denken van de Schotse verlichtingsfilosoof Adam Smith.

Door David Bakker