Nathalie Vet

Nathalie Vet en Cora Frowijn, twee groepsleidsters, werkzaam in een Zeer Beperkt beveiligde Inrichting de Ent, waar vooral langgestraften hun laatste strafrestant doorbrengen. Wij zitten sinds begin jaren ’90 in het Justitiële werkveld op verschillende differentiatie afdelingen, waarvan de laatste 14 jaar als groepswerkers in een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting. Wij hebben diverse opleidingen en cursussen gevolgd om zo onze kennis te verbreden binnen het Justitiële werkveld, zoals een studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Een van onze taken is het aanhoren van de verhalen die de gedetineerden ons vertellen. Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het houden van interviews. Dit heeft geresulteerd in 30 verhalen waarin criminelen vertellen hoe zij tot hun daden, waaronder doodslag, ontvoering, drugsgerelateerde zaken en criminele organisaties zijn gekomen. Wij hebben deze verhalen gebundeld in dit boek, dat het leven van een crimineel vertelt van de wieg tot aan de cel.

Wij hebben voor een andere invalshoek gekozen dan de reguliere misdaadschrijvers, wij belichten niet het delict maar de persoon achter het delict. Wij willen met dit boek de lezers laten zien dat er achter de criminelen ook mensen schuilen. Wij hebben dit boek geschreven omdat wij geïntrigeerd zijn geraakt door alle verhalen die ons in de loop van de tijd bereikt hebben.

Als mensen in de kranten een bericht lezen over een delict dan weten ze vaak de achtergrond niet. Wij hebben ervoor gekozen om een gevarieerd aantal delicten de revue te laten passeren zonder hier diep op in te gaan. Dit zijn toch meestal de delicten waar langgestraften voor zitten.

Dit boek is bestemd voor lezers die nieuwsgierig zijn naar de mens achter het delict. Lezers zullen de criminelen in het boek zien als mensen die een foute beslissing in hun leven hebben begaan. Een zo breed mogelijk publiek van jong tot oud. Dit boek is ook geschikt voor de jongere doelgroep omdat wij geen gruwelijkheden en details van het misdrijf beschrijven.

De namen in het boek zijn fictief. De delicten zijn realistisch verteld en waar gebeurd.

Door Nathalie Vet