Geheim geweld… En nu?

Hameeda Lakho

Uitverkocht

DVD met boekje/handleiding

‘Geheim geweld… en nu?’ is een indringende film over de langetermijngevolgen van kindermishandeling, afgewisseld met korte scènes waarbij achtergrondinformatie wordt gegeven door kindermishandeling deskundige en jeugdarts Ben Rensen. De film wordt gepresenteerd door Catherine Keyl, programmamaakster en talkshow presentatrice. De openhartige getuigenissen van alle betrokkenen versterken de urgentie van het onderwerp kindermishandeling en maken de pijn en machteloosheid goed voelbaar.

De hoofdrolspelers geven in de introductie kort de gezamenlijke thema’s weer. Hoe manipulatie en het opzetten tegen elkaar als kind een grote rol heeft gespeeld in de onderlinge familieverstandhoudingen. Hoe de aanhoudende agressie, geestelijke en lichamelijke mishandeling, misbruik en verwaarlozing heeft uitgemond in haat en boosheid als overlevingsstrategie. Om het trauma uit de jeugdjaren een plek te geven is overleven een manier van leven geworden.

Jan Willems, Hoogleraar Rechten van het Kind, omkadert het belang van initiatieven als deze als volgt: ‘Elk kind heeft recht op liefde en leiding, dus op opvoeders die daarvoor zijn toegerust. Zo’n tien procent van de kinderen wordt dit recht in ernstige mate ontzegd. Dit betekent dat ongeveer één miljoen volwassenen terugkijkt op een jeugd waarin dit recht niet werd waargemaakt. Die miljoen mensen zijn onzichtbaar.’

De film heeft een educatief karakter voor slachtoffers/cliënten, professionals en opleidingen. Voor cliënten biedt de film handvatten voor herstel en erkenning, voor professionals en opleidingen is de film een instrument om aspecten van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis in hun (onderwijs) praktijk te integreren.

OndertitelLangetermijngevolgen van kindermishandeling
ISBN9789078905547
NUREducatieve DVD / documentaire / duur 25 minuten
Druk1
Pagina's32
Afmeting19 x 13,5 cm

Deze DVD is uitverkocht en alleen nog te verkrijgen via: