Leen Van Der Schueren

Leen Van Der Schueren is afdelingshoofd van een behandelunit voor mensen met psychotische problematiek. Vanuit de psychoanalyse vertrekt haar belangstelling voor alles wat met taal te maken heeft, en voor wat taal met sprekende wezens doet. Na meerdere publicaties van casussen, voordrachten en andere artikelen in vaktijdschriften, verscheen begin 2014 haar literair fictiedebuut De Buurman, zes kortverhalen waarin telkens een buurman opduikt. Haar tweede boek, Iemand zijn bundelt 120 zeer korte verhalen.

Door Leen Van Der Schueren