Frits Bosch

In 1990 ontving psycholoog Frits Bosch de NIP-onderscheiding voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie.

In 2017 stopte Bosch met zijn eerstelijnspraktijk om actief te kunnen zijn als schrijver, supervisor en bassist.

Vanaf 1982 heeft hij actief de ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg gevolgd, heeft veel artikelen en blogs geschreven en is regelmatig geïnterviewd door kranten, radio en vakpers. 

De Tromslager is zijn eerste historische roman

Informatie over eerdere publicaties:

In 2006 was Frits Bosch redactielid van het Handboek Psychologie (Harcourt, 2006). Op 22 februari 2019 is zijn eerste boek: ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ uitgegeven bij Beroepseer

Door Frits Bosch