Presentatie De Ruïne tijdens themabijeenkomst Geheim Geweld

De Ruïne is het schrijnende relaas van Victor van Dalen. Hij vertelt het aangrijpende verhaal van zijn jeugd, waarin zowel fysieke als emotionele verwaarlozing en mishandeling een grote rol speelden, dat zijn leven volkomen door angst werd beheerst en hem compleet ruïneerde. Zijn kracht, veerkracht en de drang tot overleven waren zijn redding.

Lees het hele artikel van Stichting Geheim Geweld