Ina Stabergh vult met haar recentste bundel een leemte op

Berthe Morisot. Over deze vrouw werd al veel geschreven, maar tot nu toe geen gedichten over haar of haar werk. Ina Stabergh (pseudoniem voor Berthy Stas), die sinds 1983 gedichten publiceert, vult met haar recentste bundel “Berthe Morisot – Een vrouw, een mysterie” deze leemte op.

De kennismaking met deze bundel is voor mij tweeledig. Zowel de dichteres Stabergh als de impressioniste Morisot waren mij tot op heden onbekend. Dit biedt mij het voordeel van een onbevangen benadering van beider werken. Wie was Berthe Morisot ? Was zij een feministe ? Hoe heeft Ina Stabergh haar persoonlijke ervaring van deze unieke vrouw tussen de impressionisten uitgedrukt in poëzie ? Op deze vragen probeer ik in onderstaande één van de vele mogelijke antwoorden te bieden.

Lees de hele recensie op Poezie Leestafel