NBD Biblion: Goed geschreven verhalen

Johan Bordewijk debuteerde in 2012 met de roman ‘Morgen vlieg ik terug’*. De achttien verhalen uit ‘Zwerfvuil’ spelen zich af in de huidige samenleving, het ‘dagelijkse’ leven. Sla een willekeurige krant open en lees de koppen van (kleine) berichten, of luister naar gesprekken in de trein of een café. ‘Vrouw vergeet kind in auto met fatale afloop’ etc. Het kleine en grote leed van het ‘moderne’ leven. De verhalen zijn goed geschreven, maar niet allemaal even interessant. Het leuke van deze bundel is wel dat de verhalen met elkaar verweven zijn. Personages uit het ene verhaal spelen als bijfiguur een rol in een ander verhaal. Dat brengt, als je de verhalen in de volgorde van het boek leest, een bepaalde spanning met zich mee: wie komt er nu aan bod? Normale druk.
Bron: NBD Biblion De boekensalon