‘Hulp is geen misdaad’ debat met Albert Heringa

De NVVE organiseert deze winter drie debatten over hulp bij zelfdoding door niet-medici. Daarmee wil de vereniging een impuls te geven aan het maatschappelijk debat.

Het eerste debat wordt gehouden op dinsdag 10 december in Groningen en is toegankelijk voor iedereen. Schrijf u in en praat mee.

Albert Heringa werd op 22 oktober jl. door de rechtbank in Zutphen veroordeeld, omdat hij zijn 99-jarige moeder geholpen had te sterven. De rechter deed dit zonder straf op te leggen, omdat: “Het buiten kijf staat dat zijn handelen mede is ingegeven geweest uit naastenliefde,” aldus de rechtbank. De rechter roept in zijn vonnis op tot maatschappelijk debat: “De maatschappelijke discussie moet zeker worden gevoerd en het zal uiteindelijk aan de wetgever zijn om daar al dan niet wat mee te doen.” Maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding door niet-medici dat in artikel 294, lid 2 in het wetboek van strafrecht strafbaar is gesteld, is ook de doelstelling van de NVVE-campagne ‘Hulp is geen misdaad’. Blijft de dokter bepalen of en wanneer een waardig levenseinde bij een weloverwogen wens om te sterven mogelijk is of moet het anders? En als het anders moet, hoe dan? Kijk hier voor meer informatie over het debat op dinsdag 10 december 2013.

  • Het programma op dinsdag 10 december start om 13.30 uur met vraaggesprekken en een nieuwe film over de rechtszaak tegen Albert Heringa. Na de pauze vindt het publieksdebat plaats. Tijdens het programma is er volop gelegenheid voor vragen en reacties van het publiek.

De volgende debatten met Albert Heringa, georganiseerd door de NVVE zijn op:

  • Dinsdag 14 januari 2014 in Eindhoven
  • Dinsdag 30 januari 2014 in Zwolle