Lezing over angst in literatuur en wetenschap

Wat is angst?
Welke rol speelt angst in ons leven?
Wat als je geen angst kent?
Eerste in een serie lezingen door romanschrijver Joris van Os en neurobioloog Ruud van den Bos over angst in literatuur en wetenschap:

De lezing:

Jonas Bicker, de hoofdpersoon in de roman de Angstjager van Joris van Os, kent geen angst door een neurologische aandoening (Urbach Wiethe-syndroom). Is dit een zegen of een vloek? Wat betekent dit voor zijn leven? Neurowetenschap is begrensd in zijn mogelijkheden om een ziektebeeld te bestuderen en kan de individuele kleuring van ervaringen geen plek geven. Literatuur daarentegen is onbegrensd in de mogelijkheden het gevoel te kleuren en te beschrijven hoe angst het gedrag beïnvloedt. In deze ontmoeting van literatuur en neurowetenschap verkennen Joris van Os en Ruud van den Bos leven met en zonder angst. Is angst erg en is geen angst een ideaal? Is leven ervaren en ervaren leven?

‘Hulp is geen misdaad’ debat met Albert Heringa

De NVVE organiseert deze winter drie debatten over hulp bij zelfdoding door niet-medici. Daarmee wil de vereniging een impuls te geven aan het maatschappelijk debat.

Het eerste debat wordt gehouden op dinsdag 10 december in Groningen en is toegankelijk voor iedereen. Schrijf u in en praat mee.

Albert Heringa werd op 22 oktober jl. door de rechtbank in Zutphen veroordeeld, omdat hij zijn 99-jarige moeder geholpen had te sterven. De rechter deed dit zonder straf op te leggen, omdat: “Het buiten kijf staat dat zijn handelen mede is ingegeven geweest uit naastenliefde,” aldus de rechtbank. De rechter roept in zijn vonnis op tot maatschappelijk debat: “De maatschappelijke discussie moet zeker worden gevoerd en het zal uiteindelijk aan de wetgever zijn om daar al dan niet wat mee te doen.” Maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding door niet-medici dat in artikel 294, lid 2 in het wetboek van strafrecht strafbaar is gesteld, is ook de doelstelling van de NVVE-campagne ‘Hulp is geen misdaad’. Blijft de dokter bepalen of en wanneer een waardig levenseinde bij een weloverwogen wens om te sterven mogelijk is of moet het anders? En als het anders moet, hoe dan? Kijk hier voor meer informatie over het debat op dinsdag 10 december 2013.

  • Het programma op dinsdag 10 december start om 13.30 uur met vraaggesprekken en een nieuwe film over de rechtszaak tegen Albert Heringa. Na de pauze vindt het publieksdebat plaats. Tijdens het programma is er volop gelegenheid voor vragen en reacties van het publiek.

De volgende debatten met Albert Heringa, georganiseerd door de NVVE zijn op:

  • Dinsdag 14 januari 2014 in Eindhoven
  • Dinsdag 30 januari 2014 in Zwolle

NBD Biblion: boeiend beschreven en inzichtgevend

Albert Heringa is de man die werd vervolgd in verband met hulp bij zelfdoding bij zijn stiefmoeder (Moek uit de titel). Zij vond, bijna honderd jaar oud, haar leven voltooid. Van de gebeurtenissen is door Nan Rosens, in opdracht van de NVVE, een documentaire gemaakt (te zien op de bijgevoegde dvd), uitgezonden door de NCRV in 2010. Het boek doet het verhaal aan de hand van de vragen van de politie en vertelt de levensgeschiedenis van Moek, hoe zij tot haar besluit kwam en de effecten op haar omgeving. Opnieuw een egodocument, maar deze keer boeiend beschreven en inzicht gevend in een belangrijk thema, namelijk: heeft iemand het recht zelf over zijn levenseinde te beslissen en is degene die helpt strafbaar? Het Openbaar Ministerie eiste drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf; de rechtbank heeft op 22 oktober 2013 uitspraak gedaan: schuldig bevonden zonder strafmaatregel.

Lees de hele recensie op deboekensalon.nl

Een grote prettige en soms spannende puzzel

18 verhalen en ik begon vol goede moed aan de eerste, en toen aan de volgende en de volgende… totdat ik ineens doorhad dat de open eindes of losse draadjes van de verhalen die ik gelezen had weer aangevuld werden door de andere verhalen. Toen ben ik weer opnieuw begonnen want met deze kennis lees je de verhalen heel anders. Ik heb deze bundel als een grote prettige en soms spannende puzzel ervaren en ik vroeg me elke keer weer af; wanneer komen de personen uit de verhalen elkaar tegen? Hoe ging het verder met hun en wat is de invloed van deze ontmoeting? Een gezond spanningsveld vond ik en het lezen werd leuker en leuker.
Alledaagse mensen in alledaagse tragedies die iedereen kunnen overkomen, Johan beschrijft de karakters van de mensen erg treffend, kort en bondig. Je weet gelijk wie je voor je hebt. Na het laatste verhaal is de puzzel niet helemaal opgelost, er moet iets te raden en in te vullen blijven.
Oja de mooie cover niet vergeten, erg mooie tekening van… lees het boek maar!

Lees de hele recensie op thesword.nl

‘Mensen als Heringa helpen ons verder’

Een recensie van Peter Vermeulen over De laatste wens van Moek:

Een belangrijk boek in de strijd om art. 294 lid 2 uit het wetboek van strafrecht geschrapt te krijgen. Naast een sympathiek beeld van Moek als individualistische vrouw en haar overtuiging niet langer te willen leven, krijgen we een aardige indruk van de angstige, nogal krampachtige houding van het OM in deze zaak. Begrijpelijk is dat wel, want er is nog nauwelijks jurisprudentie op dit gebied. Des te schrijnender is het dat hoogbejaarden nogal eens worden gezien als onmondige kinderen. Slechts onbevreesde mensen met een zuiver geweten als Heringa plus openheid over dit onderwerp helpen ons verder om het uit de strafrechtelijke sfeer te halen met een andere kijk op leven en dood.

Lees de hele recensie op: Patientervaringsverhalen.nl