Manuscript reglement

Reglement voor het insturen van manuscripten

Zowel de literaire fictie als de non-fictie die Uitgeverij de Brouwerij publiceert, handelt rond maatschappelijke en/of medische fenomenen waarbij de psyche een hoofdrol speelt.

Mbt non-fictie heeft dit reeds een breed scala aan onderwerpen opgeleverd mbt kindermishandeling, schizofrenie, criminaliteit, Gilles de la Tourette, anorexia, leukemie en dementie/alzheimer.

Mbt fictie zijn dat voornamelijk psychologische romans als Otto, Nietzsches afrekening, Arend en Sofie, Romeo Delta, Grensgangers, Tussentijd, Het ongrijpbare gelijk van John Winkle, De Brander, Morgen vlieg ik terug, Hoogland en Ultieme wraak
Daarnaast geven wij dichtbundels uit, waarbij de thematiek divers, en de poëtische kwaliteit het uitgangspunt is.

Alleen goed geschreven en via onderstaande link geüploade manuscripten komen in aanmerking voor beoordeling. Twijfelt u over de taalkundige kwaliteit van uw manuscript, laat dit dan eerst door een deskundige nakijken om uw kans op uitgave te vergroten. U kunt hiervoor terecht bij tekstbureau Legenda: http://www.tekstbureaulegenda.nl

Voldoet uw manuscript aan bovenstaande, dan kunt u het bestand op de volgende manier digitaal aanleveren:

 • Paginagrootte A4
 • Marges (2,5 cm rondom)
 • Regelafstand 1,5
 • Lettertype Times New Roman 12 pt
 • Paginanummers invoegen
 • Opslaan als Word.doc

Uw manuscript wordt door onze redactie gelezen en beoordeeld. Gezien het grote aantal inzendingen kan het tot drie maanden duren voor u van ons bericht krijgt.

Dat bericht kan het volgende inhouden:

 1. Uw manuscript wordt door ons afgewezen voor publicatie. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat de kwaliteit onvoldoende is. Het kan ook zijn dat het genre niet aansluit bij ons fonds (het soort boeken dat wij uitgeven).
  Het is niet mogelijk hierover te argumenteren.
 2. Uw manuscript heeft wel kwaliteit, maar op diverse punten nog veel aandacht nodig. De redactie zal u hierover kort informeren en adviseren. Een uitgebreide beoordeling inclusief redactionele adviezen en correcties behoort – indien gewenst – tot de mogelijkheden. Het is echter niet op voorhand vanzelfsprekend dat wij uw manuscript na verbetering alsnog zullen uitgeven.
 3. Uw manuscript heeft de door ons vereiste kwaliteit om in aanmerking te komen voor uitgave. U wordt uitgenodigd om de publicatie in boekvorm te bespreken. Wij bieden u een auteurscontract aan waarin de afspraken tussen u en de uitgever zijn vastgelegd. Daarna krijgt u een persoonlijk redacteur toegewezen en volgen meerdere sessies waarbij uw redacteur samen met u het hele manuscript gaat doornemen om het waar nodig te redigeren en corrigeren.

Wij behandelen uw manuscript met respect en besteden de uiterste zorg aan uw inzending. Om onnodig werk en lange wachtlijsten te voorkomen verzoeken wij u ons z.s.m. op de hoogte te brengen indien u gedurende uw wachttijd bij ons, een andere uitgever hebt gevonden zodat wij uw manuscript van de wachtlijst kunnen halen.