Manuscript reglement

Reglement voor het insturen van manuscripten

Zowel de literaire fictie als de non-fictie die Uitgeverij de Brouwerij | Brainbooks publiceert, handelt rond maatschappelijke en/of medische fenomenen waarbij de psyche een hoofdrol speelt.

Ons specialisme heeft reeds een breed scala aan onderwerpen opgeleverd, waaronder adoptie, alzheimer, anorexia, autisme, criminaliteit, dementie, echtscheiding, euthanasie, gilles de la tourette, huntington, leukemie, mishandeling, parkinson, psychose, ptst, schizofrenie, stamceltransplantatie.

Lever je manuscript volgens onderstaande instellingen digitaal aan:

  • Paginagrootte A4
  • Marges (2,5 cm rondom)
  • Regelafstand 1,5
  • Lettertype Times New Roman 12 pt
  • Paginanummers invoegen
  • Opslaan als Word.doc of Word.docx

Wij behandelen je manuscript met respect en besteden de uiterste zorg aan jouw boek.